Το όπτικοακουστικό από την ομιλία της κ Λιάνας Σουβαλτζή στο Ίδρυμα Πασσά

Ομιλία της Λιάνας Σουβαλτζή στο Ίδρυμα Πασσά